Toekomst

 

2018 en verder - actielijnen

 
 

Geodan, ZLTO, HAS Hogeschool, en een groep vooraanstaande en innovatieve korte keten ondernemers werken intensief samen om de doelstellingen te bereiken van het project Korte Keten 2.0, Lokaal en Digitaal. Dit project, dat in juli 2018 officieel van start gaat, wordt uitgevoerd met subsidieondersteuning van de Provincie Noord Brabant en heeft de volgende doelstellingen:

 

1. Experimenteren en bouwen

Binnen het project ‘Korte Keten 2.0 Lokaal en Digitaal’ wordt een zgn. “Proof of Principle” ontwikkeld van een operationeel Shared Services Platform (SSP). Op dit data gedreven platform worden diensten en instrumenten gebundeld, die ketenpartijen (met name boeren) ondersteunen bij het ontwikkelen en vermarkten van hun producten/diensten in de korte afzetketen. 

Bij diensten en instrumenten denken we onder andere aan de integratie van services rondom:

  • ontwikkeling van waardeproposities in de korte keten, online marketing en e-commerce om deze te vermarkten;
  • een collectief schap (webwinkel/’boerderijwinkel’) voor boeren in de korte keten;
  • food fulfilment en logistiek (verzamelen, verwerken, verpakken, bewaren, bezorgen) in de korte keten;
  • bewaking van transparantie in de keten, o.a. door inzet van blockchain technologie;
  • bewaking van (product)kwaliteit (QA) en kernwaarden met betrekking tot duurzaamheid.

Uitgangspunt is om bestaande, beschikbare en (zo mogelijk) bewezen services te integreren in het platform en dit beschikbaar te stellen aan korte ketenpartijen die kernwaarden onderschrijven.

 

2. Kennis overdragen en verankeren

Speciaal voor het delen en verspreiden van de opgedane kennis tijdens het project, wordt een Community of Practice (C.o.P.) opgezet. Deze community levert input voor de ontwikkeling van het platform en de ontwikkeling van innovatieve data/ICT gedreven korte ketens.

Tevens bouwt deze community actief aan haar netwerk met als doel om nieuwe deelnemers/aanbieders/gebruikers te werven voor het platform. In de community wordt met name aandacht besteed aan de belangen van “de boer in de korte keten 2.0”.

 

3. Collectief ondernemen

Een derde doelstelling van het project is de verdere uitwerking (en zo mogelijk implementatie) van de overnance specten van het platform, waaronder business model, eigenaarschap, organisatievorm, samenwerking, groeistrategie en kernwaarden. Hierin wordt voortgebouwd op een verkenning uit 2017.

Tot slot worden uitgangspunten van de business case bepaald: inzicht in kosten, investeringen, revenues etc.

 

Resultaten

Gedurende de hele looptijd van het project worden op deze site regelmatig bevindingen, ervaringen en opgedane kennis gedeeld. De leden van de projectgroep spannen zich in om deze kennis ook via eigen social media en andere communicatiekanalen met hun netwerk te delen. 

De eindresultaten van het project worden naar verwachting bekend gemaakt eind eerste kwartaal van 2019 tijdens een Korte Keten Event (op een nog nader te noemen plaats in Brabant) ter afsluiting van dit project.  

Deze resultaten komen ook op deze website blijven hierop beschikbaar gedurende ten minste vijf jaar vanaf maart 2019. Deze informatie is openbaar en gratis beschikbaar voor alle ondernemingen die in de betrokken (sub)sectoren actief zijn en die daarbuiten. 

 

Enthousiast?

Als dit inspireert tot actie, in welke vorm dan ook, dan kun je onderaan de pagina je mailadres achterlaten of contact opnemen met Marieke Ellenbroek (M.Ellenbroek@has.nl), projectcoördinatie & communicatie Keten Keten 2.0: Lokaal en Digitaal.