Aanpak

Inventarisatie

 
 

Om te verkennen hoe bedrijven ondersteund kunnen worden, hebben onderwijs, ondernemers en overheid de krachten gebundeld. Deze oriënterende verkenning omvat een inventarisatie op drie terreinen:

....

“...”

— ...

 
 
 
 

Aanpak: Grensverleggend, creatief én realistisch.

 
 

De verkenning is gebaseerd op bureauonderzoek en ´challenges´ met verschillende bedrijven en organisaties, voornamelijk afkomstig uit de Brabantse agrofood-sector. Het onderzoek en de challenges zijn gebaseerd op design thinking (ontwerpdenken). Niet de systemen zijn daarin leidend, maar het dagelijks leven van de mensen/ondernemers om wie het gaat staat centraal. Nieuwe ideeën worden ontwikkeld in co-creatie tussen producenten, verwerkende-, logistieke-, marketing-, ICT-partijen en andere betrokkenen.

 

De aanpak is er niet op gericht om snelle oplossingen te vinden, maar om eerst de vraagstukken beter te begrijpen. Belangrijk hierbij is dat we kijken vanuit zowel de boer (producent), de consument en de (mogelijke) verbinding tussen deze twee (andere ketenpartijen). We focussen ons hierbij niet alleen op bestaande oplossingen, maar ook op nieuwe perspectieven en barrières die dit tegen kunnen houden. 

Gedurende dit proces nodigen wij dan ook geïnteresseerden uit, om samen met ons aan de slag te gaan. Laat hier je contactgegevens achter als je geïnteresseerd bent. 

 
 
 
 

Activiteiten

 
 

Het project loopt al vanaf begin 2017, waar veel aandacht is besteed aan de begripsvorming (empathize) rondom het probleem en het definiëren van de kernproblemen en uitdagingen. In het najaar van 2017 zijn de kernproblemen en uitdagingen verder uitgediept en is er een begin gemaakt het met schetsen van verschillende oplossingsrichtingen. Begin 2018 zullen deze oplossingsrichtingen verder worden verkend/geschetst en worden er zoveel mogelijk stukjes functionaliteit als prototype uitgewerkt en in de praktijk getoetst.

....