platform

 

Digitaal ecosysteem voor waardecreatie

 
 

Onze beoogde oplossing die we met het initiatief KK2.0 onderzoeken is een platform waarbij alle ketenpartijen met elkaar kunnen samenwerken en worden verbonden met de consument. Het vormt een digitaal ecosysteem voor waardecreatie.

Het innovatieve online & open platform bestaat uit ‘shared services’, die kennis en faciliteiten bieden aan Korte Keten Ondernemers (boeren) om zo een online markt propositie succesvol te ontwikkelen en te exploiteren De consument staat hierbij steeds centraal.

Elke bol in de figuur symboliseert een “shared service” die online is verbonden, en die door ondernemers op eigen risico wordt aangeboden of geëxploiteerd. Het platform brengt vraag en aanbod van deze diensten bij elkaar, faciliteert het proces en bewaakt de “waarden” en kwaliteit van het platform. Middels dit model kunnen nieuwe voedselnetwerken en bijbehorende business modellen worden ondersteund. -

Shared services platform

Shared services platform

 
 

 
 

Diensten

 
 

Het platform faciliteert en verbindt verschillende diensten (services) die binnen de Korte Keten gevraagd zijn. Hieronder een toelichting op enkele van de services.

 

Kwaliteit (QA)

Het garanderen van de kwaliteit is een belangrijk aspect dat door het platform moet worden gefaciliteerd. Denk hierbij aan zaken als certificering, ‘transparantie’, en de mogelijkheden om producten te tracken and traceren. Maar ook voorzieningen die het mogelijk maakt om elkaar te reviewen (consumenten - producenten - verwerkers etc.). Dit alles met als doel om de kwaliteit te verbeteren en transparant te zijn, naar elkaar en naar de consument.

 

Verwerking

Voedselproducenten kunnen gebruik maken van verwerkers. Denk hierbij aan slachten, verpakken, conserveren etc. Zij werken met partijen die dezelfde waarden onderschrijven en voldoen aan de juiste certificeringen. Het platform maakt het mogelijk om vraag- en aanbod bij elkaar te brengen. Wie weet welke partijen het gat in de korte keten ontdekken en ervoor zorgen dat ook verwerking in de regio gewaarborgd is?

Logistiek 

Het betreft het proces van ophalen, verzamelen en bezorgen, maar soms ook nog eens 'herverpakken'. Er zijn veel verschillende typen producten met verschillende vervoerstemperaturen. Er zijn partijen die naast de logistiek ook de gehele fulfilment verzorgen. Indien zij opdrachten krijgen van een aantal boeren, die hun bedrijfsvoering op deze nieuwe wijze van samenwerking hebben aangepast, is het mogelijk om de kosten te verlagen en een passend distributiemodel te vinden. Het platform zal hierin faciliteren.

 

Het schap

Het platform levert het schap voor de korte keten ondernemer, zijn etalage. Of sluit aan bij bestaande e-commerce platformen. Dat heeft als voordeel dat de gehele bedrijfsvoering rondom de verkoop makkelijk aansluit met de andere processen in de keten. het platform zal het mogelijk maken om data uit de webshop aan de andere services te linken.

 

Online Marketing

Één van de grootste vragen van boeren,: 'hoe bereik ik mijn klant'. Hier kunnen ze wel wat ondersteuning gebruiken. in de vorm van diensten van een marketeer, maar ook in de vorm van verzamelde data door het platform.

“Samenwerken in een platform en activiteiten ‘outsourcen’…dat is hard nodig, maar boeren zijn dat buiten hun erf niet gewend."

— Deelnemer Keten Challenge KK2.0

Waardepropositie

Het platform biedt de KKO de mogelijkheid om zijn eigen unieke product te ontwikkelen, te vermarkten en hiermee een waardepropositie te creëren. De KKO's moeten afwegen welke doelgroepen zij willen bedienen met hun product en daar hun hele strategie op aanpassen. Het platform faciliteert het vraag en aanbod van diensten rondom waardeproposities.

 

platform

Het platform is een:

… marktplaats: business! b2c, b2b;

… community/ontmoetingsplaats;

… leerplek/kenniscentrum. -

 
 
 

Voorbeeld: PorkLane

In een Hackathon, georganiseerd door Farmhack voor het Agrivision congres, is een verkenning gedaan naar een digitaal korte keten initiatief: PorkLane. Voor de varkensketen is bedacht hoe een online platform met gedeelde diensten eruit zou kunnen zien. Hieruit zijn 3 services gekomen, namelijk een marktplaats voor vraag- en aanbod van diensten in de verschillende schakels, een service voor inzicht waar de consumenten zich bevinden en een service rondom transparantie van een product. Lees hier meer over PorkLane en bekijk hier de presentatie gegeven op de Hackathon. -
porklane_capacitymarketplace.PNG