Doelgroepen

 

De consument van morgen

 
 

Waar koopt de consument van morgen haar boodschappen? Is er nog toekomst voor de (traditionele) supermarkt? Gaan we alles online bestellen? Of is de hang naar het verleden toch de toekomst? Hoe je het ook wendt of keert, de consument is in the lead. De wensen van de moderne consument zijn grillig, én hij heeft de mogelijkheid, dankzij nieuwe technologieën, om dit op diverse manieren in te vullen en kan gemakkelijk switchen van kanaal naar kanaal.

 

Consumer challenge

Welke rol kunnen ‘korte ketens’ innemen in dit nieuwe, uitdagende landschap? Om hier een antwoord op te kunnen geven, dienen we de moderne consument goed te leren kennen. Maar wat weten we van de klant? Meer dan we zelf beseffen. Daarom hebben we in de consumer challenge gekeken wat de redenen zijn om aankopen te doen in een korte keten maar ook welke barrières de consument ondervindt. Hiervoor is eerst uitgebreid deskresearch uitgevoerd en daarna zijn de redenen en barrières nog gevalideerd in drie focusgroepen met consumenten.

 

consumenten inzichten

Consumenten vinden vertrouwen, versheid en smaak het belangrijkst als het gaat om de dagelijkse boodschappen. Ze hechten veel waarde aan streekproducten. Kleinschaligheid wordt geassocieerd met betrouwbaarheid en ook gekoppeld aan versbeleving. 

De aanwezigheid van de producent en inzicht in het productieproces draagt ook bij aan de betrouwbaarheid van de korte keten. Allemaal positieve aspecten die, mits daar goed op wordt ingespeeld, van korte ketens een succes kunnen maken.

 

"Consumenten zijn emotionele gewoonte-dieren. Verleiding werkt veel beter dan overtuiging  om tot nieuw gedrag te komen."

— Harry van Delft, Lector HAS Hogeschool

 

De huidige aanbieders in de korte keten hebben een grote uitdaging op het gebied van communicatie. Huidige klanten maken veelal geen bewuste keuze voor een korte keten, ze zijn er vaak ‘per ongeluk’ terechtgekomen en voor veel korte ketens geldt dat het voor de consument niet duidelijk is wat het assortiment is. Ook de afstand en de beperkte openingstijden zijn vaak een barrière voor consumenten om regelmatig, zeg wekelijks, boodschappen te doen bij een korte keten. Ook versproducten online kopen, is voor veel consumenten nu nog een stap te ver. Maar hun aantal is wel groeiend.

korte keten uitdagingen

Voor welke uitdagingen staat de ondernemer in de korte keten? Consumenten vinden producenten met één product erg aantrekkelijk maar willen er liever niet voor omrijden. De oplossing zou kunnen zijn om producten van verschillende aanbieders te bundelen, maar dan wel op een manier waardoor het niet te veel op een supermarkt gaat lijken. Want consumenten haken af zodra het concept te commercieel wordt. Ook worden producten vanuit de korte keten nu vooral gezien als iets speciaals en relatief duur. De kernvraag is dan ook: hoe wordt de korte keten-propositie onderdeel van de  ‘normale’ wekelijkse-boodschappen-routine van meer consumenten? -

 

 
 
consumer.jpeg

10 belangrijke factoren

 
 

Voor korte ketens-spelers is er zeker een rol in het nieuwe boodschappenlandschap. Met de volgende 10 tips kan het een (groter) succes worden:

(1) Focus op je unieke propositie.

Weet wat jou als bedrijf of product zo uniek en aantrekkelijk maakt voor consumenten. Focus daarop en neem ik elke gelegenheid met beide handen aan, om die propositie verder te verbeteren, nóg unieker en nog aantrekkelijker te maken.

(2) onbekend maakt onbemind.

Verbeter de vindbaarheid en de bekendheid van je bedrijf. Begin klein en dichtbij en bouw daarna je potentiele doelgroep stap voor stap uit.

(3) houd het lokaal.

Focus op je directe omgeving, maar maak het niet te klein. Ga af en toe ook ´naar de consument toe”, via weekmarkten, braderieën, POP-up stores, shop-in-shops of een bezorgservice…

(4) ga online, maar …

Dus zorg dat je online vindbaar bent en...

(5) behoud een fysieke winkel.

De combinatie van ‘online en offline’ levert het grootste omzetpotentieel naar de toekomst. De twee communicatiekanalen moeten uiteraard wel goed op elkaar worden afgestemd en hebben elk hun specifieke rollen in de totale business-propositie. Dat vereist heldere plannen en een gedisciplineerde uitvoering. Denk daar goed over na.

(6) houd het persoonlijk.

Consumenten vinden het steeds belangrijker te weten waar hun eten vandaan komt, hoe het ‘gemaakt’ is. Ze willen een eerlijk en transparant verhaal zijn. Een gezicht van de ondernemer versterkt de geloofwaardigheid van dat verhaal. Zorg daarom niet alleen dat ú zichtbaar bent, maar ook uw verhaal: waarom doet u de dingen die u doet? Hoe  doet u dat? En wat levert dat dan op?

(7) maak het makkelijk.

Denk vanuit het perspectief van de consument en bedenk hoe zaken kunnen worden vergemakkelijkt. Hoe tijd en kosten voor de klant kunnen worden bespaard. Hoe groter het gemak, hoe hoger de bezoekfrequentie van consumenten (online of offline).

(8) maak het leuk & verrasssend.

Geef consumenten zoveel mogelijk redenen om terug te komen. Een goed gevoel is daarvan een héél belangrijke.

(9) koester een goed prijsimago.

Korte keten-concepten hebben voor veel consumenten geen gunstig prijs-imago. Belangrijk om hier aan te werken door bijvoorbeeld ook regelmatig prijsakties te houden en te laten zien dat de realiteit anders is..

(10) Maak de consument partner van je idee.

Veel nieuwe business-ideeën (niet alleen binnen Korte Ketens) zoeken een partnership met consumenten via geld (Crowdfunding) , Plukdagen (zelf je appels plukken), aandeelhouderschap (Herenboeren), lidmaatschappen (Boerschappen/ HelloFresh) of een community. Deze tip heeft veel potentie, maar vergt wel slimme marketing en enig geduld…. Zo wordt je klant, je partner en ambassadeur. -