inleiding

Dataficatie en de korte voedselketen

 
 

We leven in een digitaal verbonden wereld. Processen en procesketens zijn data gedreven, digitaal en geautomatiseerd: We doen onze bankzaken online, kopen bij webwinkels, streamen onze muziek digitaal naar onze huiskamer, boeken online onze reizen, en onderhouden contacten virtueel/digitaal met de hele wereld. Hierbij laten we een stevig spoor van data achter, wat weer een bron is voor nieuwe verbindingen.

Platform economie

Vele businessketens zijn intussen ook op deze wijze “gedataficeerd” en vormen een basis voor nieuwe verbindingen en nieuwe business modellen waarbij in toenemende mate “platformen” vraag en aanbod digitaal met elkaar verbinden. Denk bijvoorbeeld aan initiatieven zoals Werkspot (bouw), Popupfleet (logistiek), SnappCar (mobilieit), recruiting (Linkedin). We spreken van een platform economie waarbij economische activiteiten van vraag/aanbod middels digitale platformen worden gefaciliteerd.

 

Dataficatie in de agrofood

Dataficatie en de gevolgen ervan zullen ook plaatsvinden in de agrofood keten. Dataficatie zal zorgen voor innovaties en disruptieve verdienmodellen die leiden tot ingrijpende veranderingen in de verhoudingen tussen de schakels in de keten van de agrofoodsector. Dataficatie zal o.a. leiden tot nieuwe ketens en mogelijk tot directere verbindingen van producent (boer) met de burger/consument waardoor de kloof tussen boer en burger kan worden verkleind, en waarbij de producent in staat is op geheel nieuwe wijze waarde te creeren in de agrofoodketen. Er komt bijvoorbeeld ruimte voor het benaderen en bedienen van een groeiende groep consumenten die geïnteresseerd zijn in “niche producten” met aandacht voor milieu en maatschappelijke aspecten van de voedselproductie en -bewerking. Op dit moment wordt al druk geëxperimenteerd met het verkorten van de keten.

Korte keten 1.0 en 2.0

Er is sprake van groeiende afzet van producten via deze korte ketens, ook online, en een groeiend aantal ondernemers die daarvoor kiezen, maar ze zijn niet in staat de kansen te verzilveren die dataficatie kan bieden. Het ontbreekt nog aan bundeling van kennis hiervoor. Met name kennis op het gebied van marketing/e-commerce, logistiek en ICT (platform). Het gevolg is bijvoorbeeld dat webwinkels (beschouwd als korte keten 1.0) voor lokale producten onvoldoende doorgroeien en vervolgens vaak verdwijnen.