Het initiatief

Korte Keten 2.0

 
 

Om deze ontwikkelingen en kansen in beeld te brengen is in maart 2017 een initiatief gestart onder de naam Korte Keten 2.0: het initiatief is gericht op de ontwikkeling van een open online, digitaal “shared services” platform. Daarin worden kennis en faciliteiten geboden om Korte Keten Ondernemers (boeren) te ondersteunen bij het succesvol ontwikkelen en exploiteren van hun online markt propositie, die 1 op 1 is gericht op de
consument.

In 2017 zijn samen met verschillende ketenpartners, kennisinsituten ontwikkelingen en kansen in beeld gebracht. Samen met ondernemers en experts zijn hiertoe een aantal ‘challenges’, hackathons, en mini pilots georganiseerd.

Hierin zijn een aantal vraagstukken uitgewerkt op het vlak van markt/commercie/consument, ICT/data, logistiek, ketensamenwerking, transparantie, ondernemerschap/kennis, en tot slot de ‘governance’ van het platform. Bij elke challenge staat telkens de vraag vanuit het bedrijfsleven centraal. Dit vormt een basis om in 2018 een eerste versie van een digitaal “shared services platform” te ontwikkelen.

Het project wordt uitgevoerd op basis van de principes van “design thinking”: learning by doing. Iteratief, en voortbouwend op voortschrijdend inzicht. Deze methodiek is vooral interessant om grip te krijgen op complexere problemen.

 
 
Korte_keten_platform.jpg
 

Shares Services Platform Een platform met kennis en faciliteiten voor de Korte Keten Ondernemers.