Opdracht

LOKAAL EN DIGITAAL

 
 

In 2020 wil de provincie Noord-Brabant tot de meest innovatieve, duurzame en slimme agrofoodregio’s van Europa behoren. Met een agrofoodsector die voedsel produceert met respect voor natuur en milieu én voor gezondheid en welzijn van mens en dier. Hiertoe heeft de provincie de brabantse boeren vier verschillende alternatieven voor marktoriëntatie geboden, waaronder één om zich te oriënteren op de lokale nichemarkt. De ondernemers die tot deze groep behoren noemen we de Korte Keten Ondernemers (KKO´s).

De KKO’s hebben uitgesproken dat er behoefte is aan samenwerking met name op het gebied van marketing, data, ICT, Online en logistiek.

In 2017 is er samengewerkt om te verkennen wat er nodig en mogelijk is om in de komende jaren te komen tot een duurzamere kortere voedselketen in Brabant.

Deze verkenning is in de kern opgezet vanuit de HAS Hogeschool in samenwerking met een flink aantal bedrijven, ondernemers, organisaties en mede mogelijk gemaakt met ondersteuning van de provincie Noord-Brabant. Lees hier meer over alle deelnemers.

 

Theo Thewessen
Lector Location Intelligence, Geodan

 
agence-producteurs-locaux-damien-kuhn-97729.jpg
Hier komt een quote
— bron