aaNLEIDING

 

Het voedselsysteem moet op de schop

 
 

Het voedselsysteem in Nederland staat onder druk. Het moet eerlijker voor de boer (eerlijke prijs), het moet transparanter en gezonder zijn voor de consument, vriendelijker voor de dieren en natuurlijker voor de overbelaste aarde. “Het systeem moet op de schop” zei ook onze staatssecretaris van Dam.

Huidige voedselketens worden nog steeds gedomineerd door krachtige spelers, inkooporganisaties, die inzetten op hoge volumes, lage prijzen en als gevolg lage rendementen voor de primaire producenten.

“De boer is de regie kwijtgeraakt. 
Het is moeilijk ondernemen als je te afhankelijk bent van grote spelers”

— Albert-Jan Maat

 
 
 
 

De voedselketen kan beter

 
 

Als we echt willen weten waar ons voedsel vandaan komt, dan moet de keten transparanter. Oplossingen worden o.a. gezocht in het structureel anders inrichten van de voedselketen, waardoor er een perspectief ontstaat voor ondernemers die zich willen oriënteren op nichemarkten: één van de afslagen van de rotonde-beeldspraak over de toekomst van de landbouw. Voor het structureel anders inrichten van de voedselketen is het noodzakelijk dat er één datagedreven systeem komt dat toegankelijk is voor alle schakels in de keten.  

Het helpt de consument een bewuste keuze te maken en prikkelt om de ketens te verkorten.

Thans wordt al druk geëxperimenteerd met het verkorten van de voedselketen, waarbij primaire producenten, de Korte Keten Ondernemers, via nieuwe, kortere voedselketens leveren aan consumenten. Echter zijn er nog geen voorbeelden waarbij kansen rondom online, dataficatie en .. ingezet zijn om een werkelijke transitie in het voedselsysteem te realiseren.

 

Handen_bosradijs.jpg
 
 
 
 

De korte voedselketen online

 
 

De korte voedselketen loopt vooraan in de race naar vraagdifferentiatie en ketenomkering. Digitalisatie van de keten maakt radicale versnelling van deze ontwikkeling mogelijk.

De voordelen van een korte voedselketen vanuit het perspectief van het voedselsysteem zijn evident:

 • Consumenten worden voedselbewuster.

 • De keten is per definitie transparanter.

 • Er is meer ruimte voor vraagsturing in de keten.

 • Dit resulteert in een betere aansluiting vraag/aanbod en minder verspilling.

 • De marge voor de producent is substantieel hoger: meer omzet met minder productie.

 • De producent kan zich richten op kwaliteit i.p.v. kwantiteit, met als gevolg:

  • Een positief effect op dierenwelzijn en op de belasting van het milieu;

  • Ruimte voor nieuwe specialismen en onderscheidende producten;

  • Nieuw ondernemerschap/elan, en ruimte voor trots en vakmanschap voor de primaire producent.

 • Er ontstaan mogelijkheden om de “food-miles” drastische terug te dringen.